Đã có Jailbreak iOS 5 Untethered trên Windows

By rockydant | 30/01/2012 - 08:35:21

Thật tuyệt vời. Chỉ sau một ngày có bản Absinthe dành cho Mac OS. Hôm nay Team Chronic Dev đã cho ra mắt tiếp tục phiên bản dành cho Windows dùng để jailbreak iPhone 4S (5.0.1 - 5.0) và iPad 2 (5.0.1) untethered.

Download Absinthe GreenPois0n

- Download iTune tại đây.
- Download GreenPois0n Absinthe 0.2 cho Windows tại đây.
- Download iPhone 4S 5.00 (9A334) 5.0.1 (9A405) hoặc 5.0.1 (9A406)
- Download iPad 2 5.0.1(9A405)

Tiến hành

Sau khi đã tải tất cả những file cần thiết, bạn có thể theo hướng dẫn tương tự Mac OS tại đây. Hoặc làm theo hướng dẫn CLI tại đây.

Nguồn: cydiahelp.com