Foxitware PDFCamera: Scan và tạo ra tài liệu PDF thông qua Android

By Master^o^ | 20/03/2012 - 00:43:50

Scan tài liệu thật thông qua camera của Android không còn là khái niệm mới. Hiện nay, có nhiều ứng dụng giúp bạn scan một tài liệu thực tế và chuyển đổi chúng thành file PDF. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn Foxitware PDFCamera, giúp scan các tài liệu thông qua camera của Android và chuyển thành file PDF chất lượng cao. Ứng dụng còn hỗ trợ việc chuyển đổi các file hình ảnh thành tài liệu. Ngoài ra, ứng dụng còn giúp hợp 2 tài liệu PDF thành một file tài liệu duy nhất. Do đó, sử dụng PDF Camera thực sự là đơn giản.

 

 

Màn hình home của ứng dụng có các tùy chọn để scan tài liệu thông qua camera, hoặc import file hình từ thiết bị của bạn. Sau khi import hình ảnh hoặc tài liệu, bạn có thể xoay, lưu vào album, hoặc chuyển thành file PDF.

 

Bạn có thể đổi tên hoặc xóa 1 lúc nhiều tài liệu, hoặc hợp chúng thành 1 file PDF duy nhất.

 

 

 

 

Nhấn nút ở góc dưới bên trái cho phép bạn hiển thị các thư viện tài liệu, nơi bạn dễ dàng quản lí các tài liệu đã được chuyển sang PDF.

 

Ghi chú: Để có thể mở đc tài liệu PDF trên Android, bạn cần có một ứng dụng đọc PDF.

 

Foxitware PDFCamera là ứng dụng miễn phí, yêu cầu Android OS v2.2 hoặc cao hơn để chạy.

 

Tải về Foxiware PDFCamera tại đây

 

Nguồn: addictivetips