Rút USB không cần chọn Safely Remove Hardware

By rockydant | 02/05/2012 - 04:04:14

Khi bạn dùng USB, chắc chắn sẽ có ai đó khuyên bạn nên chọn chế độ "Safely Remove Hardware" trước khi rút ra khỏi máy tính. Bởi vì các hệ điều hành cũ đều yêu cầu việc này để bảo đảm an toàn cho USB của bạn. Tuy nhiên, hệ điều hành ngày nay đã khác. Bạn không còn cần phải quá lo lắng nhiều về việc này và có thể yên tâm sử dụng.

Bước 1: Mở Device Manager

Bạn có thể mở Device Manager bằng cách gõ "Device Manager" trong phần của search Start Menu.

Bước 2: Tìm ổ USB

Khi đã mở Device Manager rồi, hãy click vào phần Disk để mở ra các mục con. Bạn sẽ thấy ổ USB của bạn. Hoặc có thể tìm những ổ có chữ USB trong phần tên

Bước 3: Đổi Policy

Chọn thiết bị mà bạn muốn vô hiệu hóa Safely Remove Hardware. Double-Click vào nó và đến phần tab Policies. Bạn sẽ thấy Quick Removal và Better Performances. Nếu bạn chọn phần Better Performance, bạn sẽ phải dùng Safely Remove Hardware mỗi khi bạn tháo khỏi máy tính. Chọn Quick Removal rồi click OK.

Giờ đây, bạn đã có thể kéo USB ra khỏi máy tính mà không cần phải chọn Safely Remove Hardware.

Nguồn: addictivetips.com