Do Share - Lập Lịch bài viết lên Google + [Chrome]

By Master^o^ | 12/05/2012 - 01:38:15

Lập lịch các bài viết trên các mạng xã hội có thể dẫn đến nhiều lợi ích, và có thể có nhiều mục đích sử dụng. Ví dụ, bạn có thể muốn sắp xếp một tweet thông báo sự ra mắt của một cái gì đó quan trọng với bạn, hoặc một bài viết Facebook muốn những người thân yêu của bạn sinh nhật hạnh phúc. Đối với hai dịch vụ phương tiện truyền thông xã hội phổ biến nhất, Twitter và Facebook, một số công cụ tồn tại cho phép bạn làm điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Google+, Do Share có thể giúp đỡ bạn. Do Share, một tiện ích mở rộng của Google Chrome, cho phép bạn lập lịch để tự viết bài lên trên Google+ một cách tiện lợi và dễ dàng.

Sau khi cài đặt extension, click vào nút ở toolbar, Do Share sẽ mở ra 1 tab mới, cho phép bạn thêm vào bài viết, gồm tiêu đề và nội dung. Sau khi hoàn thành, click schedule, chọn date/time, click Done, và nhấn nút Schedule.

 

 

Tiếp theo, bạn sẽ thấy được thông tin bài viết được lập lịch của mình với ngày giờ sẽ đưa lên google+. Thật là đơn giản phải không nào.

 

 

Cài đặt Do Share cho Google Chrome tại đây

Nguồn: addictivetips