Sửa lỗi mất sóng no service sau khi cài Ultrasn0w iOS 5.1.1

By GiaVinh | 28/05/2012 - 02:41:48

Sau khi Jailbreak thành công iOS 5.1.1 bạn tiến hành cài ultrasn0w để mở mạng tuy nhiên iPhone của bạn vẫn báo no service sau khi đã hoàn tất cài đặt. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục tình trạng này.

Vấn đề này là do ultrasn0w vẫn chưa thật sự tương thích với iOS 5.1.1. Do đó bạn cần một phiên bản fix ultrasn0w cho iOS 5.1.1.

Nếu bạn vẫn chưa jailbreak được thiết bị iOS 5.1.1 của mình xin vui lòng xem Hướng dẫn jailbreak hoàn toàn iOS 5.1.1 cho IPhone 3GS, IP4, IP4S ...

Bước 1: Tháo bỏ ultrasn0w vừa mới cài

Bước 2: Mở Cydia chọn Manage >> Source thêm vào source mới sau:

http://repo.iparelhos.com/

Bước 3: Tìm Ultrasn0w fixer for 5.1.1 và tiến hành cài đặt.

Bước 4: Tiến hành cài đặt lại ultrasn0w.

Sau khi hoàn tất bước 4 bạn sẽ thấy cột sóng suất hiện trở lại.

Chúc bạn thành công.

Nguồn: ibl0g.com