Biến iPhone thành server để chia sẻ

By rockydant | 19/09/2012 - 01:41:07

SuperShare là một ứng dụng miễn phí giúp bạn biến chiếc iPhone của bạn thành một server để chia sẻ tài liệu và hình ảnh với các thiết bị iOS. Bạn có thể chia sẻ với iPhone, iPad hay thậm chí là iPod touch với nhiều tính năng và nhiều định dạng file được hỗ trợ.

Để mọi thứ hoạt động, bạn phải đảm bảo các thiết bị iOS đều được cài đặt SuperShare và đều kết nối trong cùng mạng Wifi. Trang chính của ứng dụng được dùng để chia sẻ tài liệu. Menu đầu tiên với tên gọi Shared Docs sẽ hiển thị tất cả tài liệu được giữ bởi các thiết bị khác trong mạng. Nếu bạn muốn giữ các tài liệu này, bạn sẽ cần phải lưu về thông qua iTunes. iTunes Docs sẽ thực hiện chức năng này. Để tạo một server, bạn chỉ cần bấm nút bên dưới cùng với tên gọi File Sharing. Bấm nút Share ở trên cùng và nhập vào tên cũng như password bạn muốn. 

Việc cấu hình chia sẻ ảnh dùng SuperShare cũng khá tương đồng với việc chia sẻ các loại file khác. Bạn phải bắt đầu một lượt chia sẻ thông qua nút Share, nếu bạn là người nhận bạn sẽ làm tương tự với nút Connect. SuperShare có thể được dùng để chỉ sửa hoặc lưu trữ tài liệu. Các loại file được hỗ trợ gồm iWorks, Office Docs, file media, file PDFs và nhiều định dạng khác.

Download tại đây

Nguồn:addictivetips.com