Lưu nhanh hình ảnh, Link, Audio và Video tới Google Drive từ Chrome

By Master^o^ | 13/05/2013 - 16:08:33

Một trong những điều tuyệt vời khi Google Drive được kết nối vào Gmail đó là bạn có thể lưu những file đính kèm vào đó và lưu trữ những email bạn không cần để trong inbox. Ngoài việc giúp cho mọi thứ được tổ chức tốt đẹp, Google Drive còn giúp bạn có thể lưu được hình ảnh, audio và videos dựa trên HTML5, HTML code. Để thực hiện được điều này, bạn cần sự hỗ trợ từ Save to Drive, một extension của Chrome.

Sau khi cài đặt, chỉ cần click vào một hình ảnh và chọn "Save image to Google Drive".

 

Một thông báo trên desktop sẽ xuất hiện cho bạn biết khi nào việc lưu trữ bắt đầu và hoàn thành. Nếu bạn tắt thông báo và trang nguồn thì việc lưu trữ sẽ bị dừng lại.

 

 

Nơi lưu trữ trên Google Drive mặc địnhl à vào My Drive. Tuy nhiên, nó cũng có lỗi nhỏ, đó là hình ảnh bạn lưu trữ khi dùng extension không thể xem được trên Google Drive, trong khi đó những hình ảnh lưu từ local thì vẫn hiển thị được.

 

Cài đặt Save to Drive cho Google Chrome

Nguồn: addictivetips