TeamCrossword: Chơi game ô chữ với bạn bè trực tuyến

By Smokervn | 27/07/2011 - 16:09:12

Team Crossword, được tạo bởi phòng lab Microsoft FUSE, là một cách để giải quyết các ô chữ theo nhóm ( mặc dù bạn cũng có thể chơi cá nhân ).

Truy cập vào Facebook của bạn, đăng nhập và bắt đầu chơi với bất kì câu hỏi nào được liệt kê ra. Bạn cũng có thể mời bạn bè cùng tham gia cùng bằng cách đăng đường dẫn của trò chơi lên Facebook của bạn hoặc có thể gửi lời mời qua email. Trang web sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn công khai game của bạn, sau đó bất cứ người chơi nào cũng có thể chơi cùng với bạn.Các câu trả lời chỉ có thể được kiểm tra lại sau khi bạn hoàn thành xong các ô chữ. Ngoài ra, bạn có thể nói chuyện với bạn bè khi đang chơi.

Tính năng :
    Giao diện đơn giản. Bạn cần kết nối với tải khoản Facebook của bạn để bắt đầu giải quyết một ô chữ.
    Mời bạn bè tham gia cùng.
    Có thể chọn bất cứ ô chữ nào để cùng chơi với những người khác.
    Xem câu trả lời sau khi hoàn thành ô chữ.

Chơi game tại www.teamcrossword.com

Nguồn Makeuseof