InfoGraphic: Lớp học mạng xã hội trong năm 2011

By rockydant | 11/08/2011 - 09:29:59

Nếu xem các mạng xã hội hiện tại là một lớp học thì Facebook, MySpace... sẽ là sinh viên và chàng sinh viên mới đến là Google+. Mặc dù cùng học một lớp và là bạn học nhưng lớp học này cho đến hiện tại có vẻ cạnh tranh rất dữ dội.

Hãy cùng xem và theo dõi xem anh chàng sinh viên mà bạn thích là ai? Và anh đang ở vị trí nào nhé

Nguồn: makeuseof.com