Mời mọi người tham gia Google+ bằng cách đơn giản

By Master^o^ | 22/08/2011 - 00:10:51

Một trong những vấn đề với Google+ cho đến nay, là việc mời người khác tham gia google+. Bạn chỉ có thể mời người khác khi bạn biết được địa chỉ email của họ. Ngoài ra, bạn chỉ có thể mời tối đa 150 người, mỗi lần gõ địa chỉ email thật sự rất cực khổ và phiền toái. Đồng thời, để nhớ được tất cả những địa chỉ email này có thể là một việc không phải ai cũng làm được.

Bây giờ, khi bạn click vào nút "invite people" ở bên phải màn hình của google+, bạn có thể mời bạn của bạn tham gia google+ bằng email, hay bạn có thể share link đăng ký của bạn cho họ. Mặc dù với một link cũng chỉ có tối đa 150 người được mời, nhưng chức năng này cho phép bạn thoải mái hơn trong việc mời bạn bè vào google+.Hi vọng, với tính năng mới này, google+ sẽ có thêm nhiều người biết đến và sử dụng.

Nguồn: makeuseof.com