Chuyển trang yêu thích từ IE vào Firefox trong 3 bước !!!

By rockydant | 03/10/2011 - 13:46:05

Bạn cảm thấy khó khăn trong trường hợp này? Bạn muốn tìm một cách nhanh hơn để giải quyết. Hãy quên tất cả những khó khăn bối rối đó để dễ dàng đưa favorite từ IE của bạn vào Firefox chỉ trong 3 bước sau.

Bước 1

Từ Menu chính của Firefox, click vào Bookmarks và chọn Show All Bookmarks (phím tắt là Ctrl Shift B)Bước 2

Trên cửa sổ Library vừa mở, click vào Import và Backup, sau đó chọn Import HTML.Bước 3

Một cửa sổ Import Wizard sẽ mở ra, chọn Microsoft Internet Explorer và click Next.

Nguồn:tipandtrick.net