Evernote Exporter - Định kỳ backup các ghi chú trên Evernote

By Master^o^ | 03/10/2011 - 23:44:30

Nếu bạn là người sử dụng Evernote để ghi chú thường xuyên, bạn có thể sẽ mệt mỏi bởi việc phải tự tay back up dữ liệu trên Evernote mỗi ngày. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng Evernote Exporter - phần mềm mã nguồn mở giúp bạn định kỳ backup các ghi chú trên Evernote.

Evernote Exporter sẽ giúp bạn tránh được việc phải tự tay xuất ra file các ghi chú, chương trình sẽ tự động xuất ra file một cách định kỳ để backup dùm bạn. File backup sẽ có format ENEX.

Sau khi chạy chương trình, bạn chọn thư mục bạn muốn dùng để lưu các ghi chú. Sau đó, chọn một chế độ định kỳ để chương trình tự động xuất các ghi chú ra file. Sau khi chọn xong bạn nhấn nút Save. 

Bạn cũng có thể backup ghi chú hiện tại ngay lập tức bằng việc nhấn vào nút "Export Now".

Sau khi click Save, ngày giờ bắt đầu sẽ được hiện tại "start Date". Bạn có thể click "Revert" để thiết lập một thời gian khác.

Evernote Exporter hoạt động được trên Windows XP, Vista và Windows 7.

Download Evernote Exporter tại đây

Nguồn: addictivetips