Apple mở rộng mạng lưới iTune

By rockydant | 04/10/2011 - 00:47:15

Apple đang mở rộng thị trường của mình trong ngành kinh doanh các thiết bị điện tử bằng cách mở rộng thêm 12 quốc gia. iTune là một trong các sản phẩm âm nhạc lớn nhất thế giới, và hiện tại nó đang được mở rộng ra hơn nữa. Trong vài ngày qua, đã có tin đồn về việc Apple mở rộng thị trường âm nhạc của họ đến những thị trường mới.

Người dụng tại Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia và Slovenia hiện có thể login vào iTuen và mua nhạc. Người dùng ở những quốc gia nhà có thể mua ứng dụng cho iPhone và iPad từ iStore, nhưng vẫn chưa mua nhạc được cho đến hiện tại.Việc mở rộng này nâng số quốc gia iTune có mặt lên đến 36, bao gồm khối liên hiệp Châu Âu.

Báo cáo từ người dùng ở những quốc gia này cho biết họ cũng có thể download phim từ iTunes. Dịch vụ này cũng chưa từng được cung cấp trước đó. Theo đó, 25 nước hiện tại hỗ trợ việc mua iBook từ Apple. Những nước này là: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, and Switzerland.

Nguồn: makeuseof.com