Tạo phím tắt mở terminal trong Ubuntu

By rockydant | 16/10/2011 - 14:59:56

Bạn cảm thấy việc mở terminal trong Ubuntu (hay linux) quá phiền phức? Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phím tắt để dễ dàng truy cập hơn rất nhiều

Đây là một trong những tính năng khá thú vị của Ubuntu. Bạn vào System \ Preferences \ Keyboard Shortcuts:Cuộn xuống dưới phần "Run a terminal" và click vào cột Shortcut. Khi bạn thấy "New accelerator..." bạn có thể gõ bất kỳ phím nào để quy định đó là phím tắt như Ctrl+Alt+X

Nguồn:howtogeek.com