Bài viết về đánh chữ trên Tablet Android

by kenisk 1bình luận

3 bước để gõ phím tốt  trên Tablet Android Touchscreen KeyboardHơn một năm thống trị của iPad, cuối cùng cũng có một số lựa chọn thay thế khác cho việc dùng máy tính bảng tốt trên thị trường. Gần đây tranh cãi pháp lý giữa Apple và Samsung cho thấy rằng cạnh tranh sẽ khốc liệt. Rõ ràng là Android Honeycomb tablet đang tiến lên đến ngang tầm iPad, ngay cả trong mắt của Apple.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i