Bài viết về điện thoại cao cấp

by rockydant 0bình luận

Samsung Galaxy Nexus phiên bản Verzion được bán với giá 299.99$Đây là tin được thông báo chính thức từ Verzion, sản phẩm Galaxy Nesus sẽ được bán từ ngày 15 tháng 12 với mức giá 299.99$ kèm hợp đồng hai năm.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i