Bài viết về ứng dụng về khay hệ thống

by Master^o^ 0bình luận

TrayIt! - Thu gọn chương trình đang mở về System trayTrayIt! là một công cụ nhỏ nhưng rất mạnh mẽ, giúp bạn quản lý thanh taskbar Windows và system tray. Về cơ bản, nó cung cấp một giải pháp đơn giản để giữ cho thanh tác vụ cửa sổ của bạn sạch sẽ bằng cách cho phép bạn đưa các chương trình đang mở xuống khay hệ thống nơi mà nó chỉ xuất hiện như là một biểu tượng nhỏ. Thật là gọn gàng!


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i