Bài viết về 8MP

by TrietTM 0bình luận

Xuất hiện tấm ảnh được cho là chụp từ iPhone 5Một vài chứng cứ thuyết phục về tấm ảnh một đĩa sushi cho thấy, nhiều khả năng nó đã được chụp bằng một chiếc iPhone phiên bản tiếp theo.
Đây có thể là một trong những tấm ảnh đầu tiên chụp bởi iPhone 5 được công bố.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i