Bài viết về 9850

by CSTH Authors 0bình luận

BlackBerry Torch: Đối thủ mới của iPhoneRIM vừa ra mắt các sản phẩm được coi sẽ là đối thủ đáng gờm mới của iPhone: Blackberry Torch 9850/9860. Các smartphone này được trang bị màn hình 3.7 inches, và tiếp tục với bàn phím ảo như Storm, chạy OS 7 của Blackberry.

by rockydant 0bình luận

BlackBerry Torch: Đối thủ mới của iPhoneRIM vừa ra mắt các sản phẩm được coi sẽ là đối thủ đáng gờm mới của iPhone: Blackberry Torch 9850/9860. Các smartphone này được trang bị màn hình 3.7 inches, và tiếp tục với bàn phím ảo như Storm, chạy OS 7 của Blackberry.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i