Bài viết về Android 3.2

by sajivn 0bình luận

Android 3.2 sắp xuất hiện trên Motorola XoomMotorola đang chuẩn bị nâng cấp máy tính bảng Xoom của mình lên Honeycomb 3.2. Phiên bản Android mới này mang đến những cải tiến đáng kể và các dòng tablet khác cũng sẽ được nâng cấp trong thời gian tới.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i