Bài viết về Anonymous

by CSTH Authors 1bình luận

Anonymous tấn công trang web myBart.orgTheo thông báo tin tức của BART, nhóm hacker Anonymous vừa đột nhập vào trang web của San Francisco Bay Area Rapid Transit (BART), myBart.org, và thu được thông tin liên lạc của 2.400 trong số 55.000 thành viên. Công ty cho biết, trong nhiều trường hợp, "thông tin bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu".

by cme0more 0bình luận

Hackers đe dọa tiết lộ thông tin Emails của News Corp.Một nhân vật có liên quan với nhóm hacker Anonymous và LulzSec vừa tiết lộ vụ hack ngày hôm qua nhằm vào trang web của tờ báo The Sun đã lấy cắp thông tin email và mật khẩu của rất nhiều nhân vật quan trọng làm việc ở tập đoàn khổng lồ này.

by CSTH Authors 1bình luận

Nhóm Anonumous hack máy chủ của AppleNhóm hacker Anonymous đã đột nhập vào một trong những máy chủ của Apple, nhưng thực tế là thiệt hại của khách hàng và Apple không lớn như những gì nhóm hacker tuyên bố. Trước hết, máy chủ bị xâm nhập chỉ được Apple sử dụng để xử lý hỗ trợ kỹ thuật các cuộc khảo sát, điều tra. Và việc hack nó chỉ có thể lấy được thông tin của 27 người dùng nội bộ mà không có dữ liệu của khách hàng.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i