Bài viết về Arena

by rockydant 0bình luận

Xây dựng mô hình cao ốc bằng Robot biết bayTiếp theo sự thành công của nhiều thế hệ robot đơn giản trước, tại lần triễn lãm ở một hội nghị về kiến trúc diễn ra tại Pháp năm nay, mọi người đã bị chinh phục bởi những con robot biết bay mang tên Arena.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i