Bài viết về Eric Schmidt

by CSTH Authors 1bình luận

Eric Schmidt: "Không muốn dùng tên thật, đừng dùng Google+"Cuối tuần trước, chủ tịch điều hành Eric Schmidt cho biết "Google+ là một dịch vụ định danh", hé lộ nguyên nhân của chính sách sử dụng tên thật trên Google+.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i