Bài viết về Facebook Ads

by CSTH Authors 0bình luận

Facebook tạo "xì-căng-đan" khi gỡ bỏ quảng cáo Google+ của người dùngFacebook đã xỏa bỏ ít nhất hai quảng cáo của người dùng khi họ cố gắng giới thiệu tại khoản của mình bên mạng xã hội Google+.

Thứ năm tuần trước, Michael Lee Johnson, chuyên gia tư vấn tiếp thị web tại Anh, tạo một khung quảng cáo mời người sử dụng Facebook thêm anh ta và vòng tròn (Circles) G+.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i