Bài viết về Google+ đạt 10 triệu người dùng

by CSTH Authors 0bình luận

Google+ thực sự đang trở thành đối thủ đáng sợ với 10 triệu người dùngTheo nguồn tin chính thức, chỉ trong vòng hai tuần của giai đoạn thử nghiệm, Google+ đã đạt con số 10 triệu người dùng. Và CEO của Google, Larry Page cho biết con số này sẽ có thể leo đến mức 20 triệu vào tuần này.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i