Bài viết về Google+ bảo mật

by Smokervn 1bình luận

Google+ cập nhật tính năng bảo mật cho tất cả người dùngTrong khi Google VIPs có quyền hạn chế chia sẽ thông tin cá nhân Google+ của họ, thì người dùng khác yêu cầu được cấp quyền tương tự quản lý bảo mật như vậy. Vào thứ tư Google+ cho phép tất cả người sử dụng Google+ áp dụng cơ chế bảo mật mạnh hơn trên tài khoản Google+ giới hạn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i