Bài viết về Google+ dành cho Android

by rockydant 1bình luận

Google cung cấp tính năng share cho phiên bản AndroidChia sẽ là một phần không thể thiếu trong mạng xã hội, đó là lý do tại sao Google+ lại bổ sung tính năng này cho phiên bản Android. Giờ đây, sau nhiều yêu cầu từ khách hàng, chức năng "reshare" cuối cùng đã được thêm vào với phiên bản 1.0.6


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i