Bài viết về Google+ và Facebook

by CSTH Authors 1bình luận

Google so với Facebook: Bạn tin tưởng ai?Mọi người đổ xô đến Google + có phải để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Facebook? Và nếu như vậy đó có phải là một ý tưởng tốt?

by CSTH Authors 0bình luận

Google + không phải là FacebookHãy vào Google+ để xem tất cả những gì về nó. Dù Google Wave, Google Buzz đã có thể làm bạn mất rất nhiều thời gian, và dù bạn nghĩ mình không thực sự có đủ thời gian để xây dựng một tài khoản và bạn bè trên một xã hội mới một lần nữa, nhưng tôi nghĩ bạn có thể xem qua nó thử một lần và so sánh với Facebook.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i