Bài viết về Google Currents

by rockydant 0bình luận

Google Currents vừa cập nhật thêm 40 ngôn ngữGoogle Currents, tạp chí theo phong cách reader của Google dành cho các thiết bị di động vừa được ra mắt vào tháng 12, đã được quốc tế hóa. Đến hiện tại, Google Currents chỉ dành cho người dân Mỹ, và chỉ gồm các nội dung dành cho Mỹ. Nhưng giờ đây bạn có thể download và dùng Google Currents trên mọi thiết bị di động cũng như máy tính bảng.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i