Bài viết về Google phát triển

by CSTH Authors 0bình luận

Google+: 5 Bước tiến lớnMặc dù ra rời chưa đầy hai tuần và chỉ mới bắt đầu với một lương nhỏ người dùng thử. Thế nhưng Google+ đã chiếm được cảm tình của người dùng với thị trường gần 5 triệu người. Tuy vẫn chưa nói được gì về tương lai của Google+ so với Google Buzz nhưng xin hãy cùng nhìn qua các tính năng mới nhất của Google+.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i