Bài viết về MagicPrefs

by rockydant 0bình luận

MagicPrefs: Trackpad dành cho MacCác dòng máy Mac thật sự nổi bật với Trackpad có tính năng cảm ứng đa điểm. Thật khó để đưa ra được một phần mềm nào để so sánh với BetterTouchTool trong phiên bản Lion nhưng nếu bạn muốn cảm nhận được tính năng trackpad trong Mac. Bạn có thể dùng thử MagicPrefs


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh