Bài viết về Pay with Square

by TrietTM 0bình luận

Square đổi tên đồng thời nâng cấp ứng dụng AndroidSquare đã công bố một loạt các phiên bản cập nhật vào sáng thứ Hai, bao gồm cả tên gọi mới cho ứng dụng trả tiền qua thẻ Card Case – tên hiện tại là “Pay with Square” – cũng như phiên bản nâng cấp cho ứng dụng trên Android.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i