Bài viết về Pin to Start

by Master^o^ 3bình luận

Tắt tính năng pin vào Start Screen trên Windows 8Màn hình Start Screen là một trong những tính năng mới được giới thiệu trên Windows 8, thay thế cho menu Start của các phiên bản trước đó. Bạn có thể pin bất cứ cái gì vào Start Screen cũng được, chẳng hạn ứng dụng, file, folder, trang web...

by Smokervn 0bình luận

Express Menu : mở nhanh các ứng dụng Start Menu trong Windows 7 có tính năng Pin to Start để có thể truy cập nhanh đến các ứng dụng thường xuyên dùng, nhưng nếu bạn ghim quá nhiều lên thanh Start Menu của bạn thì sao ? Nếu bạn đang có một thanh menu có quá nhiều tác vụ và không có đủ không gian để có thể chưa thêm được nữa, hãy thử Express Menu. Nó là một công cụ hỗ trợ cho việc truy cập nhanh đến các ứng dụng mà không cần phải ghim nó lên taskbar hay là Start menu.


Our Sponsor

Tạo CV số đẹp * Cách học từ vựng nhanh