Bài viết về StickyTiles

by Smokervn 0bình luận

 StickyTiles: đính ghi chú trên trên màn hình giao diện của WP MangoThật là đáng buồn khi rất nhiều tính năng hấp dẫn trên Win 7 lại không có mặt trên Windows Phone 7. Sticky Notes là một ứng dụng khá phổ biến trên Win 7. Hiệu quả của nó mang lại là khá cao, và được sử dụng rất nhiều. StickyTiles là phần mềm như thế, nó chạy trên nền Mango cho phép bạn đính những ghi chú của mình lên màn hình để có thể xem lại bất cứ lúc nào.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i