Bài viết về Tuỳ chỉnh Wordpress

by rockydant 0bình luận

Hướng dẫn publish tiểu sử người dùng trong WordpressCùng với Joomla, Prupal... Wordpress đang ngày càng trở nên phổ biến vì được lập trình bằng ngôn ngữ mở PHP, hơn nữa nó còn được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn các thành viên. Hầu hết người dùng đều chỉ biết cài theme hay plugin thì bạn có thể chỉnh bất kỳ template nào của Wordpress nếu bạn biết chút PHP.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i