Bài viết về Ultrabooks

by CSTH Authors 0bình luận

Asus lên chuẩn bị bán 5 Ultrabooks trong tháng 10Theo một báo cáo về kế hoạch của Asus trong tháng 10, sẽ không có tình trạng thiếu máy tính xách tay mỏng, nhẹ, và giá cả phải chăng để lựa chọn. Mức giá của những dòng Ultrabooks này sẽ dưới $1000 mà người tiêu dùng hằng mong muốn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i