Bài viết về Wi-Fi

by TrietTM 0bình luận

Tạo mạng Wi-Fi hotspots miễn phí với ConnectifyConnectify đang cho các sinh viên (có địa chỉ email có đuôi .edu) đăng ký account miễn phí. Với một account Connectify, bạn có thể tạo mạng Wi-Fi hotspot để các thiết bị của mình kết nối được vào Internet.

by Master^o^ 0bình luận

Cách bảo vệ Wi-Fi nhà bạn khỏi bị "xài ké"Wi-Fi nhà bạn được trả tiền trọn gói hàng tháng, bạn không quan tâm nếu những người hàng xóm của bạn sử dụng Wi-Fi của bạn để lướt web, nhưng một người nào đó với động cơ nham hiểm hơn có thể lợi dụng sự rộng lượng của bạn để đạt được quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn. Khi đó, bạn cần có một vài cách để bảo vệ an toàn cho Wi-Fi của mình khỏi bị "xài ké".

by Master^o^ 0bình luận

iPads Ngốn 400% việc truy cập dữ liệu thông qua Wi-FiTruy cập Internet thông qua IPad chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn. Dựa theo bảng báo cáo cho biết, trung bình một tháng, Ipad đã ngốn hơn 400% dữ liệu truy xuất thông qua Wi-Fi so với dữ liệu truy xuất trung bình của thiết bị iPod, iPhone hoặc Android.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i