Bài viết về app miễn phí dành cho iphone

by rockydant 1bình luận

Khuyến mãi app dành cho iOS: Snapseed!Snapseed - một trong các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh đỉnh nhất dành cho iPad hiện đang được miễn phí trên store cho đến ngày 23 này. Hãy nhanh chân lên!
App này được Apple bầu chọn là App của tuần vào tháng trước và được khá nhiều trang nổi tiếng review.


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh