Bài viết về bật âm thanh khởi động

by Master^o^ 0bình luận

Cách bật / tắt âm thanh khi khởi động windows 8Khi bạn khởi động windows, một âm thanh xuất hiện cho biết bạn đã vào windows và sẵn sàng làm việc. Tuy nhiên, windows 8 mặc định đã tắt âm thanh này. Bài viết sau sẽ giúp bạn bật lại âm thanh khi khởi động dành cho windows 8.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i