Bài viết về cách sử dụng terminal

by rockydant 0bình luận

Tạo phím tắt mở terminal trong UbuntuBạn cảm thấy việc mở terminal trong Ubuntu (hay linux) quá phiền phức? Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phím tắt để dễ dàng truy cập hơn rất nhiều


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i