Bài viết về cách xóa

by Master^o^ 1bình luận

Free File Unlocker - Giải phóng những Files đang bị khóa để xóa nóChúng ta thường hay gặp thông báo lỗi kiểu như sau: "Cannot delete file: It is being used by another program" trong khi đang cố gắng xóa bỏ, hoặc đổi tên nó. Khi một file đang được sử dụng bởi một ứng dụng khác, hoặc một dịch vụ nào đó của Windows, nó sẽ bị khóa lại để ngăn cản sự thay đổi của người dùng. Tuy nhiên, nhiều tình huống bạn sẽ không thích thông báo trên một chút nào. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng Free File Unlocker, một ứng dụng miễn phí giúp bạn tháo bỏ sự chiếm dụng của những process khác để bạn có thể thay đổi thông tin của file đó.

by rockydant 0bình luận

Thủ thuật iOS: Xoá nhiều hình cùng lúc trong camera iPadNếu bạn muốn xài hình trong Camera Roll của iPad thì rất đơn giản. Chỉ cần chạm vào và xoá từng bức hình. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có hàng ngàn bức hình được chia thành nhiều collection khác nhau?
Đây là một mẹo giúp bạn giải quyết việc đó một cách dễ dàng (nếu bạn sử dụng máy Mac)

by sajivn 0bình luận

Xóa một tài khoản người dùng trong Windows 7Nếu bạn có một tài khoản riêng biệt trong Windows mà không cần dùng nữa, có thể bạn sẽ muốn xóa nó đi. Hôm nay chúng ta sẽ xem việc này được thực hiện như thế nào và làm sao để lưu lại những file và các thiết lập của tài khoản này.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i