Bài viết về chạy quyền admin

by Master^o^ 0bình luận

Chạy chương trình với quyền Administrator nhanh chóngTrên Win Vista, Win 7, Win 8, người dùng thường xuyên chạy một vài ứng dụng nào đó mà cần đến quyền administrator. Chẳng hạn như kiểm tra và sửa lỗi hệ thống dùng câu lệnh sfc / scannow, bạn cần mở cmd với quyền admin.

by Master^o^ 2bình luận

Chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows 8Bạn là một người chuyên dùng Windows Vista hay Windows 7 để làm việc. Thỉnh thoảng, bạn cần phải chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows để truy cập và thay đổi các lựa chọn cao cấp của chương trình, vì một số các thiết lập chỉ được đáp ứng khi bạn chạy bằng quyền này. Ở các đời Windows trước, bạn chỉ cần nhấn phải chuột vào shortcut và chọn Run as administrator. Tuy nhiên, Windows 8 thì không làm được như vậy. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mở chức năng này lên.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i