Bài viết về chỉnh sửa ảnh trên Android

by rockydant 0bình luận

Adobe giới thiệu sản phẩm mớiAdobe vừa công bố sáu ứng dụng mới sẽ phát hành sắp tới được thiết kế dành cho máy tính bảng, cùng với một nền tảng điện toán đám mây dùng để chia sẻ mới. Các ứng dụng mới nằm trong bộ ứng dụng Adobe Touch Apps, và đang hướng vào người dùng sử dụng các tablet và không có nhu cầu cho một bộ phần mềm sáng tạo đắt tiền. Các ứng dụng mới sẽ được bán với giá $ 9,99 trên Android Market, và vẫn chưa có giá cũng như thông báo cho các phiên bản IOS.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i