Bài viết về chống Hack điện thoại

by kenisk 0bình luận

Bảo vệ điện thoại của bạn khỏi HackerBạn sử dụng điện thoại thông minh để làm nhiều việc như trên máy tính, chiếc điện thoại của bạn có thể chứa rất nhiều thông tin cá nhân như e-mail, địa chỉ, hình ảnh, danh bạ điện thoại, Facebook và các ứng dụng Twitter. Thế nên nó chứa nhiều dữ liệu có giá trị, làm cho điện thoại thông minh là một mục tiêu hấp dẫn cho những tên trộm và tội phạm mạng. Đó là lý do tại sao các nhà phát triển ứng dụng đang cố gắng tạo nên những hệ thống bảo mật cho điện thoại thông minh.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i