Bài viết về chụp ảnh bằng iPhone

by rockydant 0bình luận

3 App giúp chụp hình nghệ thuật trên iOSTrong khi nhiều ứng dụng nhiếp ảnh iPhone cung cấp các filter tương tự nhau, bạn sẽ cần có một ứng dụng trong kho tool chụp ảnh của bạn: iPhotography. Đây chính là app dành riêng cho việc tạo ra các bức ảnh đen trắng tuyệt vời.

by rockydant 0bình luận

Mang cảm xúc vào ảnh chia sẻ của bạn với chiếc iPhoneGLMPS, một app mới của iPhone dành cho việc chia sẻ ảnh, sẽ khiến bạn bất ngờ với khả năng lọc ra cảm xúc. Cũng như các app chia sẻ ảnh khác, nó cho phép người dùng chụp lại một hình ảnh rồi chia sẻ hình ảnh đó thông qua Twitter, Tumblr, Facebook hay Foursquare.


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh