Bài viết về chuyển frend list sang google+

by sajivn 0bình luận

Chuyển toàn bộ dữ liệu từ Facebook sang Google+Nếu bạn đã đầu tư nhiều công sức và thời gian cho tài khoản Facebook của mình thì thật không dễ dàng để từ bỏ nó mà chuyển sang một mạng xã hội khác. Dưới đây là một cách giúp bạn chuyển toàn bộ những gì mình có trong Facebook sang Google+.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i