Bài viết về chuyển từ Moblieme sang iCloud

by CSTH Authors 0bình luận

Apple mở iCloud cho những người phát triển ứng dụng thử nghiệmNhững người phát triển ứng dụng trong chương trình thử nghiệm của Apple đã có thể chuyển tài khoản của MobileMe của họ qua dịch vụ iCloud. Khi dịch vụ đám mây mới này đã tung ra bản beta.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i