Bài viết về cuộc đua các mạng xã hội

by rockydant 1bình luận

InfoGraphic: Lớp học mạng xã hội trong năm 2011 Nếu xem các mạng xã hội hiện tại là một lớp học thì Facebook, MySpace... sẽ là sinh viên và chàng sinh viên mới đến là Google+. Mặc dù cùng học một lớp và là bạn học nhưng lớp học này cho đến hiện tại có vẻ cạnh tranh rất dữ dội.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i