Bài viết về dự báo thời tiết

by Master^o^ 0bình luận

AccuWeather - Ứng dụng dự báo thời tiết dành cho Win 8AccuWeather là một ứng dụng metro dành cho Windows 8. Chức năng của ứng dụng là khả năng dự báo thời tiết tuyệt vời. Hiện tại, ứng dụng hỗ trợ hơn 2.7 triệu khu vực trên thế giới. Ngoài ra, ứng dụng còn có khả năng dự báo thời tiết sau 24 giờ và 15 ngày tới.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i