Bài viết về dung lượng ổ đĩa trong Win 8

by Binh Pham 0bình luận

Cách xem dung lượng ổ đĩa đã sử dụng của ứng dụng Metro trong Win 8Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cách để xem các ứng dụng Metro đã được cài đặt trong thiết bị chạy Windows 8 của bạn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i